Privacy

Voor sommige behandelingen is het nodig om een dossier bij te houden. Dit dossier bevat informatie over uw behandeling. Alles wat er in komt te staan wordt met u besproken en is ter inzage voor u. Gegevens die er o.a. in komen zijn de intakegegevens en uw naam en adres gegevens.

Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. En dat wij ons best doen dat onbevoegde geen toegang hebben in de gegevens.

Zonder uw toestemming zullen wij niets aan derden overbrengen.